ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ, ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
 
 
 
ข่าวสาร 


        ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่มีประเด็นใด ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกพูดถึงมากเท่าเรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" หลังจากที่กฎหมายดังกล่าวถูกปัดฝุ่นมาหลายยุคหลายสมัย พร้อมกับถูกปัดตกไปก็หลายยุคหลายสมัยเช่นกัน แม้กระทั่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ก็เคยหยิบยกกฎหมายฉบับนี้มาปัดฝุ่นรอบหนึ่ง แต่ด้วยรายละเอียดในการจัดเก็บที่กระทบเป็นวงกว้างมาก ทำให้ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์จนตกไป

        ในที่สุดกระทรวงการคลังก็นำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. กลับมาเสนอคณะที่ประชุมรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา และได้ผ่านความเห็นจาก ครม.เป็นที่เรียบร้อย โดยที่กระทรวงการคลังตั้งใจไว้ว่าจะพยายามประกาศใช้ให้ทันปี 2560

        พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เวอร์ชั่นใหม่ที่ประกาศออกมานั้น ได้ขยายเกณฑ์การจัดเก็บภาษีในกลุ่มที่พักอาศัย (บ้าน-คอนโดมิเนียม) จากรอบที่แล้ว 2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีจึงทำให้ลดการต่อต้านลงไป ขณะที่ความคิดเห็นอันหลากหลายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

        ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ถือครองที่ดินย่านใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อใช้พักอาศัยมายาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย มองว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ตามมูลค่าที่ดินค่อนข้างมีผลกระทบ เพราะอยู่อาศัยในที่ดินเหล่านี้มายาวนาน แม้มูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นตามความเจริญที่เข้ามา แต่มูลค่าเหล่านั้นเป็นเพียงตัวเลขในอากาศ ผู้อยู่อาศัยย่านนี้ ถ้ายังไม่ได้ขายที่ดิน ก็ยังไม่ได้ประโยชน์จากมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้นทุกปี แต่ต้องจ่ายภาษีตามมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น