Tel. 02-9335882-5
Fax. 02-5304686
ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ, ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
 
 
 
ฝากเช่ากับ BOONTHAI 
สัญญาบริการของ BOONTHAI
  1. ตรวจสภาพทรัพย์สินพร้อมประเมินราคา
  2. การตลาด เช่น โฆษณาสื่อต่างๆ เว็บไซต์ ออกบูธ ขายตรง
  3. นำผู้สนใจซื้อเข้าชมทรัพย์สิน
  4. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ขายทราบเป็นระยะ
  5. บริการสัญญาจะซื้อจะขาย-มัดจำ
  6. บริการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษให้ผู้ซื้อ
  7. ช่วยเตรียมการ เรื่องค่าธรรมเนียมและภาษีการโอน
  8. บริการความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
บันทึกรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการฝากเช่า (* โปรดใส่ข้อมูล)

ห้อง
ห้อง
ไร่
งาน
ตร.ว.
ตร.ม.
ระบุจังหวัดและเขต/อำเภอ

ชื่อผู้ประกาศและการติดต่อ