Tel. 02-9335882-5
Fax. 02-5304686
ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ, ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
 
 
 

ที่ดิน 8 ไร่ 17.5 ตารางวา ถ.ท่าอิฐ-ไทรม้า เมืองนนทบุรี 
   
รายละเอียด
ที่ดิน 8 ไร่ 17.5 ตารางวา (3,217.5 ตารางวา) ราคา 120,000 บาท/ตารางวา ราคารวม 386,100,000 บาท ที่ตั้ง ถ.ท่าอิฐ-ไทรม้า ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จากแยกท่าอิฐเข้าซอยประมาณ 150 เมตร
หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการ ขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอ ซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษา รายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือ ข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อน ตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

 
รหัสทรัพย์สิน
: 
ประเภททรัพย์สิน
: ที่ดิน
เลขที่เอกสารสิทธิ์
: โฉนด
เนื้อที่
: 8 ไร่ 18 ตร.ว.
ราคาขาย
: 386,100,000 บาท
คนดู 774 คน
โพสต์เมื่อ 1,957 เดือน ที่ผ่านมา
ที่ตั้งทรัพย์

ถ.ท่าอิฐ-ไทรม้า ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ดูแผนที่

ดาวน์โหลด

เงื่อนไขการเสนอซื้อ

แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณสักขฉัฐ 096-7898995

ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ