Tel. 02-9335882-5
Fax. 02-5304686
ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ, ศูนย์จำหน่ายสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริการ รับฝากขาย-ซื้อ-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
 
 
 

อาคารพาณิชย์ 50.8 ตารางวา อ.เมือง จ.แพร่ 
   
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 50.8 ตารางวา 2.5 ชั้น 4 คูหา ราคา 9,200,000 บาท ที่ตั้ง 182/1-3 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการ ขายทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอ ซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษา รายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือ ข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อน ตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

 
รหัสทรัพย์สิน
: 33400601
ประเภททรัพย์สิน
: อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
: โฉนดเลขที่ 55591, 55592, 55593
เนื้อที่
: 51 ตร.ว.
ราคาขาย
: 9,200,000 บาท
คนดู 1,121 คน
โพสต์เมื่อ 1,962 เดือน ที่ผ่านมา
ที่ตั้งทรัพย์

182/1-3 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ดูแผนที่

ดาวน์โหลด

เงื่อนไขการเสนอซื้อ

แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณมงคล 062-1865008 

ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ